4 2 13м-ийн нэг ирмэг бүхий давхар жолоодох цементийн тээрэм