нүүрсний цахилгаан станцын хөдөлгөөнт дүрс дэх пульверизаторын үйл ажиллагаа