зэсийн үйлдвэр регрессийн тээрмийн хэлхээний хуудас