semilunar хавхлагууд дэлхийн хамгийн жижиг нунтаглах