бүх нийтийн цилиндр хэлбэртэй нунтаглах машины үндсэн зарчим