бөмбөг хоолойн нүүрсний тээрэм шууд түвшний хэмжилт