өнөөгийн цагийн бүсэд Узбекистан дахь хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэр