бутлах процесс бүхий avel тоног төхөөрөмжийн хангамж