түүхий эдийн тээрмийн масс ба эрчим хүчний тэнцвэрт байдлыг хангах цементийн технологийн сургалт