нэхмэлийн тээрэмд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замууд