бутлуурын сүүдэр зам барилгын ажилд харагдаж байна