аллис танхимын тээрмийн гарын авлагын засвар үйлчилгээ