тэжээлийн хальс гаргах зориулалттай арилжааны үрлэн тээрэм