практик тээрмийн сепраторын холхивчийг хэрхэн өөрчлөх