нүүрс өмнөд африк хязгаарлагдмал сурталчилгааны жагсаалт oct