бөмбөг тээрэм үйлдвэрлэх үнийн үйл ажиллагааны зарчим