митасо нойтон нунтаглагчийг анх удаа хэрхэн ашиглах вэ