бөмбөлөг тээрэм барьж байгуулах бүрэн тодорхойлолт