эгнээ хүрд суурилуулсан газрын тосны шүүлтүүр бутлуурын үнэ