Кения нүүрсний уурхайн хаягдал цахилгаан эрчим хүчийг дахин боловсруулдаг