ерөнхийлөгч шинээр томилогдсон сайд нарыг тээрэмддэг