доломит ба төмрийн хүдэр бүхий алтны шүүрлийн насос