хоолой бөмбөлөгт тээрэм дэх нүүрсний түвшинг хэмжих