боловсруулах үйлдвэрт аюулгүй ажиллагааны хяналтын хуудас