бөмбөг тээрэмдэх хурдацтай хурдны томъёоны нотолгоо