бөмбөг үйлдвэрлэх тээрмийн үйл ажиллагааны тогооч арлын системийн зураг төсөл