2013 оны шинэ бүтээгдэхүүн өндөр үр ашигт нөлөөлдөг нарийн бутлуур