үйл ажиллагааны цохилтот бутлуурын талаархи зөвлөмжүүд