Пакистанд битүүмжлэх зорилгоор жижиг чулуу бутлах үйлдвэр ашигласан