хог хаягдлыг ашгийн хаягдал шохойн чулуу болгон хувиргах