Бага хугарсан хурдтай бөмбөгний тээрэмд зориулж 140 мм дугуй металл бөмбөг