ашигт малтмал боловсруулах хүдэр регриринг брочи просесс