шаарыг бутлах үйлчлүүлэгчийн хэргийн төслийн тайлан