нүүрсний тээрэм АНУ дахь ханган нийлүүлэгчдийг нөөцөлдөг